University, Subject, Country, Region, World

Leiden University Scientists Leiden Rankings 2024

AD Scientific Index - World Scientists Rankings - 2024 H INDEX i10 INDEX CITATION
University / Institution Country Region World Name Country University / Institution Subject Total Last 6 year Last 6 year/total Total Last 6 year Last 6 year/total Total Last 6 year Last 6 year/total
36 243 2,869 8,424
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

MRI | neuroimaging | FMRI | pharmacologic MRI |

98 66 0.673 226 206 0.912 37,562 16,252 0.433
154 1,512 18,612 53,637
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

PLANT BIOTECHNOLOGY | ANALYTICAL CHEMISTRY |

56 26 0.464 117 52 0.444 10,944 2,426 0.222
296 3,419 50,612 140,016
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

38 28 0.737 81 77 0.951 4,700 2,700 0.574
399 4,674 75,223 206,677
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

Artificial Intelligence | Reinforcement Learning | Cooperation | Games |

31 21 0.677 72 49 0.681 4,083 2,145 0.525
707 9,113 176,818 490,144
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

Frisian | English |

18 9 0.500 41 6 0.146 1,287 476 0.370
1,010 12,938 276,280 780,461
Netherlands Leiden University Leiden University Leiden

12 11 0.917 12 11 0.917 341 293 0.859