University, Subject, Country, Region, World

Pomorska Pedagogical University in Slupsk Scientist and University Rankings 2022

AD Scientific Index - Scientist Rankings - 2022 H INDEX i10 INDEX CITATION
University unfold_more Country unfold_more Region unfold_more World unfold_more Name unfold_more Country unfold_more University unfold_more Subject unfold_more Total unfold_more Last 5 year unfold_more Last 5 year/total unfold_more Total unfold_more Last 5 year unfold_more Last 5 year/total unfold_more Total unfold_more Last 5 year unfold_more Last 5 year/total unfold_more
1 106 20454 60481
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk

wartości | cele życiowe | plany życiowe | młodzież | nieletni |

49 20 0.408 135 63 0.467 6568 1734 0.264
2 1193 95054 264325
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk History, Philosophy, Theology / Philosophy

philosophy | pedagogy | psychoanalysis | culture and education | applied humanities |

24 18 0.750 39 24 0.615 2053 815 0.397
3 2132 132000 368859
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Natural Sciences / Physics

spectroscopy of complex molecules | nanochemistry |

19 7 0.368 39 4 0.103 1707 593 0.347
4 2564 146498 410339
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomeranian

18 12 0.667 30 15 0.500 1070 379 0.354
5 3917 185269 523516
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk

fitoremediacja | relacja gleba-roślina |

15 12 0.800 28 18 0.643 684 493 0.721
6 5159 215280 612932
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Natural Sciences / Biological Science

fizjologia | ochrona środowiska | stres oksydacyjny | patofizjologia |

13 11 0.846 18 13 0.722 557 419 0.752
7 5182 215750 614225
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Natural Sciences / Biological Science

Biology | Parasitology | Hydrobiology | Cytology |

13 11 0.846 17 14 0.824 544 324 0.596
8 5538 224677 641931
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Natural Sciences / Physics

dermatologia |

12 10 0.833 20 12 0.600 719 531 0.739
9 6356 244300 700739
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomeranian Słupsk

SLA | individual differences | foreign language aptitude | memory |

11 9 0.818 12 9 0.750 552 453 0.821
10 6939 254142 728084
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Akademia Pomorska w Słupsku

11 8 0.727 12 7 0.583 321 189 0.589

World, Region and Country Top Lists.  Only in AD Scientific Index

11 7125 261140 751178
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Social Sciences / Tourism & Hospitality

Socio-economic geography|political geography and geopolitics|geography of tourism|economics and policy of regional developme|

10 5 0.500 10 5 0.500 511 164 0.321
12 7136 261254 751548
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Engineering & Technology / Earth Sciences

geomorfologia | paleogeografia | geologia czwartorzędu | ochrona przyrody nieożywionej |

10 5 0.500 10 1 0.100 507 140 0.276
13 7333 265143 762509
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomeranian in Słupsk

carabidae | coleoptera |

10 7 0.700 12 5 0.417 408 237 0.581
14 7713 274694 791553
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk

9 6 0.667 8 4 0.500 651 216 0.332
15 7844 278754 804891
Poland Pomorska Pedagogical University in Slupsk Pomorska Pedagogical University in Slupsk Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej

bezpieczeństwo państwa | bezpieczeństwo społeczne |

9 8 0.889 8 7 0.875 417 311 0.746