University, Subject, Country, Region, World

University of Karlstad Scientists iarbetsvetenskapKarlstadsuniversitet Rankings 2024

AD Scientific Index - World Scientists Rankings - 2024 H INDEX i10 INDEX CITATION
University / Institution Country Region World Name Country University / Institution Subject Total Last 6 year Last 6 year/total Total Last 6 year Last 6 year/total Total Last 6 year Last 6 year/total
75 7,998 190,685 529,883
Sweden University of Karlstad University of Karlstad iarbetsvetenskapKarlstadsuniversitet

arbetsmarknadens könssegregering | arbetsmarknadspolitik | strukturomvandling |

17 9 0.529 36 9 0.250 1,086 219 0.202