University, Subject, Country, Region, World

University of the Arts Helsinki Scientist Rankings 2023

AD Scientific Index - World Scientist Rankings - 2023 H INDEX i10 INDEX CITATION
University / Institution Country Region World Name Country University Subject Total Last 5 year Last 5 year/total Total Last 5 year Last 5 year/total Total Last 5 year Last 5 year/total
1 1293 78547 215668
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Arts, Design and Architecture / Arts

music education | cultural diversity | music teacher education | philosophy | higher music education |

28 24 0.857 50 50 1.000 2836 1781 0.628
2 2000 119159 327501
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Sibelius Academy

Music education |

22 19 0.864 27 27 1.000 1486 946 0.637
3 3952 232124 653920
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Arts, Design and Architecture / Arts

13 11 0.846 11 11 1.000 424 254 0.599
4 4425 261825 743376
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Social Sciences / Psychology

Music Education | Music Psychology | Performance Science | Conceptual Change | Giftedness and Talent |

11 11 1.000 11 11 1.000 455 382 0.840
5 4459 263624 748371
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Arts, Design and Architecture / Arts

arts as social engagement | arts education | equality | cultural wellbeing | expanding professionalism in the arts |

11 9 0.818 8 8 1.000 417 294 0.705
6 5108 310752 892657
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Academy of Fine Arts, Helsinki

sonic interaction design | computer music | human-computer interaction | enaction |

8 5 0.625 3 3 1.000 312 181 0.580
7 5117 311177 893803
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki FT, äänitaiteilija

kulttuurinen äänentutkimus | aistimellinen etnografia | akustinen ekologia | taiteentutkimus |

8 6 0.750 5 5 1.000 303 158 0.521
8 5129 312929 898875
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Associate Professor, University of the Arts Helsinki, Finland

Music Technology | Artistic Research |

8 7 0.875 6 5 0.833 260 129 0.496
9 5228 323558 937497
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki

Musical signal processing | DSP | programming |

7 4 0.571 2 2 1.000 274 66 0.241
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Professor in Live Art and Performance Studies

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023... 2023... World Scientist and University Rankings 2023

10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki University lecturer, University of the Arts Helsinki

musical performance | baroque music |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Doctoral researcher, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

higher music education | student workload | arts education | human rights education | collective memory-work |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Researcher, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

intercultural education | music education | psychology |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

music education |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki

music education | education policy | teacher education | disability studies | educational equity |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Visiting Scholar, University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

music education | school | curriculum | communities | rituals |

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5423 362911 1158053
Finland University of the Arts Helsinki University of the Arts Helsinki Taiteellisen tutkimuksen professori, Taideyliopisto, Kuvataideakatemia

yhteisötaide | yhteisömuseot | alkuperäiskansatutkimus |

0 0 0 0 0 0 0 0 0